PARTNERZY

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Oświęcimska Grupa NGO

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska

Nieformalne porozumienie organizacji pozarządowych z terenu ziemi oświęcimskiej działające na rzecz rozwoju III sektora

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest organizacją parasolową skupiającą 56 organizacje pozarządowe z Lublina i terenu woj. lubelskiego

SPONSORZY

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny"