Stowarzyszenie Terapeutów „MODUS” powstało w październiku 2014 r. w Nowym Sączu z inicjatywy osób, które pragną  działać  na rzecz wspierania rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami         w rozwoju. Członkami Stowarzyszenia są głównie doświadczeni terapeuci o różnych specjalnościach oraz osoby gotowe zaangażować się w niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Nasze działania ukierunkowane są na podniesienie jakości terapii, edukacji, opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz medycznej na rzecz dzieci z trudnościami w rozwoju. Szczególną troską otaczamy małe dzieci wykazujące nieprawidłowości w rozwoju. Oferujemy pomoc poprzez organizowanie i prowadzenie działań diagnostycznych i terapeutycznych. Za istotne uznajemy także wsparcie dla rodzin (rodziców, rodzeństwa) naszych podopiecznych.

Podejmujemy starania mające na celu zwiększenie dostępności różnych form terapii poprzez organizację zajęć indywidualnych i grupowych  m. in. z zakresu logopedii, umiejętności społecznych, arteterapii i muzykoterapii. W celu kompleksowego wsparcia prowadzimy spotkania konsultacyjne i szkoleniowe dla rodziców.

Naszym dążeniem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci młodzieży z niepełnosprawnością, by spostrzegane były przez pryzmat swoich umiejętności i talentów.

Wiele wyzwań jest jeszcze przed nami. Optymizmem napawa nas życzliwość wielu osób ze środowiska lokalnego.  Dzięki nim mimo nikłych środków finansowych, małymi krokami udaje się nam realizować nasze plany i pomysły.

 

STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU „MODUS”

Wiodący obszar merytoryczny:

Nasze Stowarzyszenie skupia osoby, które pragną działać na rzecz wspierania rozwoju i aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym dzieci i młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Członkami
Stowarzyszenia są głównie doświadczeni terapeuci o różnych specjalnościach oraz osoby gotowe zaangażować
się w niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością.
Nasze działania ukierunkowane są na podniesienie jakości terapii, edukacji, opieki psychologiczno-pedagogicznej
oraz medycznej na rzecz dzieci z trudnościami w rozwoju. Przywiązujemy uwagę szczególnie do wsparcia
diagnozy i terapii małych dzieci. Na bieżąco podejmujemy starania mające na celu zwiększenie dostępności
rożnych form terapii poprzez organizację zajęć indywidualnych i grupowych m.in. z zakresu logopedii,
umiejętności społecznych, arteterapii i muzykoterapii. Większość z nich oparta jest na pracy społecznej członków
Stowarzyszenia.

Powiat: Nowy Sącz

Zarząd organizacji:

Iwona Prokop
Prezes

Aneta Zarzeka
Wiceprezes

Beata Jagodzińska-Zięba
Wiceprezes

Kontakt:

Graniczna 48
33-300 Nowy Sącz
http://www.modusns.org

E-mail:
kontakt@modusns.org

Tel.: 793-483-102

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ