Fundacja rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2013 r. w odpowiedzi na realna potrzebę promocji i popularyzacji archeologii, wsparcia badaczy oraz działania na rzecz rozwoju tej dziedziny nauki. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest działanie na rzecz szerokiego wykorzystania nauk przyrodniczych w archeologii oraz nowoczesnych metod prospekcji i dokumentacji.

Od początku swej działalności rozpoczęliśmy projekt nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej Małopolski. W ramach tego działania na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych, ortofotomap i danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego (ALS/LiDAR) lokalizujemy i rozpoznajemy stanowiska archeologiczne. Na wybranych stanowiskach wykorzystujemy geofizyczne metody prospekcji. Wszystkie te metody należą do tzw. metod niedestrukcyjnych tzn. takich, które nie niszczą stanowiska archeologicznego. W naszych badaniach istotnym czynnikiem jest ochrona dziedzictwa archeologicznego przed wszelkimi zagrożeniami (do takich zaliczają się również wykopaliska archeologiczne, które bezpowrotnie niszczą stanowiska archeologiczne).

Fundacja Geoarcheologia.pl była głównym organizatorem konferencji pt. "Metody geofizyczne w archeologii polskiej - Spotkanie III - Rola metod geofizycznych w ochronie dziedzictwa archeologicznego". Współorganizatorami konferencji, wraz z Fundacja Geoarcheologia.pl, był Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat nad konferencją objęli Małopolski Wojewódzki konserwator Zabytków, International Society for Archaeological Prospection (ISAP), wiodąca w świecie organizacja zajmująca się geofizyką archeologiczną oraz Komisja ds. innowacyjnych technik prospekcji i dokumentacji Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

 

 

 

 

Fundacja Geoarcheologia.pl

Zarząd organizacji:

Artur Buszek
Prezes

Ewa Buszek
Wiceprezes

Kontakt:

Os. Szymanowskiego 7/6
32-020 Wieliczka

E-mail:
fundacja@geoarcheologia.pl

Tel.: 695-631-204

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ