Fundacja powstała w czerwcu 2014 roku w Tarnowie. Jej główne cele statutowe to: zachowanie pamięci o przeszłości, ochrona i promocja dóbr kultury materialnej, intelektualnej i duchowej człowieka, ochrona naturalnego środowiska przyrodniczego, wspieranie rozwoju i promocja regionów Polski (szczególnie południowowschodniej) oraz obszarów z historią i kulturą polską związanych, wspieranie grupowej i indywidualnej przedsiębiorczości (zwłaszcza w obszarze kultury), wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego, aktywizacja i integracja społeczna, promocja ziem polskich wśród cudzoziemców.

Nazwa Fundacji nawiązuje do imienia starożytnego boga wiatru – Eurosa. Jest to jeden z czterech greckich Anemoi (Boreasz, Notos, Zefir, Euros), łagodny bóg wiatru wschodniego, o którym zachowało się najmniej źródeł. Nawiązanie od Eurosa wskazuje, że w centrum zainteresowania Fundacji znajduje się obszar Polski południowo-wschodniej oraz ziemie leżące za obecną wschodnią granicą, historycznie z polską kulturą związane. Tereny te, niejednokrotnie „zapomniane” przez szersze grono odbiorców, odznaczają się szczególnym bogactwem kulturowym, tradycją współistnienia różnych kultur i religii jak również różnorodnością form przyrody. Logo Fundacji, złożone z liter "F" i "E" ułożonych w kształt otwartego okna, to symbol otwartości i dialogu.

Stały skład osobowy Fundacji tworzy czwórka osób (Zarząd i dwóch członków Rady), którzy jako wolontariusze łączą działalność w Fundacji z pracą zawodową niezwiązaną z organizacjami trzeciego sektora. Charakteryzuje ich energia i chęć zaangażowania się w działania służące dobru społecznemu a jednocześnie wpływające na samorozwój i dające poczucie satysfakcji.

Zapraszamy do współpracy!


 

 

Fundacja dla zachowania pamięci i wspierania rozwoju poprzez kulturę EUROS – WIATR ZE WSCHODU

Wiodący obszar merytoryczny:

Edukacja historyczno-kulturalna; ochrona dóbr kultury oraz naturalnego środowiska przyrodniczego; wspieranie przedsiębiorczości zwłaszcza w obszarze kultury; wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego; aktywizacja i integracja społeczna.

Powiat: Tarnów

Zarząd organizacji:

Anna Żalińska
prezes

Agnieszka Filipek
członek zarządu

Kontakt:

Adwentowicza 18
33-103 Tarnów

E-mail:
fundacja.euros@gmail.com

Tel.: 534-172-075

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ