1377961_586380364762662_172560102_n.jpg

Rozpoczęliśmy działalność w 2012 r.

Nasze cele to:

1. Wspieranie działalności szkoły w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

2. Wspieranie inicjatyw młodzieży, grona pedagogicznego oraz rodziców.

3. Działalność charytatywna zwłaszcza na rzecz dzieci z problemami zdrowotnymi i szczególnie trudną sytuacją życiową i materialną.

4. Integracja absolwentów, byłych pracowników i przyjaciół szkoły.

5.Organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych.

6.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Działania i osiągnięcia:

1. Coroczne przyznawanie tytułu Przyjaciela Szkoły.

2. Współorganizowanie lokalnych obchodów Dnia Pamięci.

3. Zorganizowanie uroczystości z okazji przystąpienia szkoły do ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół.

4. Wspieranie szkoły w organizowaniu zajęć dodatkowych z języka hiszpańskiego dla uczniów.

5. Działania w kierunku poprawy sytuacji uczniów z niepełnosprawnością.

Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska - Klub Absolwentów i Przyjaciół Szkoły

Powiat: oświęcimski

Zarząd organizacji:

Jarosław Gugulski
Przewodniczący

Magdalena Jaremi - Dźwigoń
Zastępca Przewodniczącego

Ewa Kruczalak
Sekretarz

Agnieszka Augustyńska
Skarbnik

Sebastian Gabryś
Członek Zarządu

Anna Kapcia
Członek Zarządu

Kontakt:

Kościuszki 29
32-651 Kęty
http://facebook.com/KlubAbsolwentowIPrzyjaciolSzkolyDabrowska

E-mail:
stowarzyszenie@dabrowska.info

Tel.: 338453072

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ