Fundacja Brat Słońce działa w Krakowie od 2011 roku, a w 2014 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Naszą misją jest tworzenie płaszczyzny współpracy dla franciszkańskich instytucji społecznych i kulturalnych działających na rzecz dobra wspólnot lokalnych.

W herbie franciszkanów widnieją dwie wyciągnięte i skrzyżowane dłonie: Chrystusa i św. Franciszka. To piękny symbol braterstwa i otwartości, wyciągania ręki w stronę każdego potrzebującego. Te ideały stały się impulsem do powołania naszej organizacji. Aby nasze działania były skuteczne i odpowiadały lokalnym potrzebom, tworzymy platformę współpracy i inspiracji, sieć instytucji franciszkańskich działających lokalnie w południowej Polsce. Instytucje te podejmują działania w różnych dziedzinach życia społecznego. Wśród naszych priorytetów znajdują się: profilaktyka uzależnień i zdrowia psychicznego, pomoc charytatywna, formacja i wypoczynek dzieci i młodzieży, edukacja i nauka w duchu wartości franciszkańskich, działalność kulturalna oraz pomoc Polakom i polskim instytucjom za granicą.

Prowadzimy następujące programy:

  • Program Poradnictwa Franciszkańskiego – pomoc duchowa, psychologiczna i psychoterapeutyczna, w tym pomoc uzależnionym;
  • Franciszkański Program Dobroczynny – pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  • Program Wolontariatu Franciszkańskiego – zaangażowanie młodych ludzi w projekty kulturalne i społeczne w  Polsce, na Ukrainie i na misjach;
  • Program edukacyjny – kurs dziennikarski i operatorski, kurs języka ukraińskiego, Warsztaty Muzyki Liturgicznej, zajęcia dla przedszkolaków o tematyce misyjnej „Mały Mieszkaniec Świata”.
  • Program kulturalny – propagowanie tematyki kresowej w Polsce, wsparcie organizacyjne Centrum Pojednania i Pokoju w Bołszowcach na Ukrainie, odnowa zabytków franciszkańskich, prezentacja inicjatyw franciszkańskich podczas imprezy plenerowej Dzień Św. Franciszka w Krakowie.
  • Program wsparcia dla instytucji franciszkańskich prowadzących działalność pożytku publicznego – pomoc organizacyjna i finansowa w ich bieżącej działalności.

 

Fundacja Brat Słońce

Powiat: krakowski

Zarząd organizacji:

o. Bronisław Staworowski
prezes

o. Jan M. Szewek
członek zarządu

o. Jacek Michno
członek zarządu

Kontakt:

Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
http://www.bratslonce.pl

E-mail:
biuro@bratslonce.pl

Tel.: +48 12 423 18 98, +48 605 252 270

Faks: +48 12 42 86 111

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ