foto_Tyniec_male16.jpg

Fundacja Chronić Dobro, ma za zdanie chronienie dziedzictwa kulturowego opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz propagowanie duchowości benedyktyńskiej, a także promowanie kultury, tradycji, historii i edukacji związanej z dziedzictwem opactwa Benedyktynów w Tyńcu

Nazwa fundacji nawiązuje do słów Jana Pawła II, który w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Taką też rolę odgrywały klasztory benedyktyńskie przez kolejne wieki. Chcemy, żeby słowa nadal były aktualne.

W codziennej działalności powyższe cele przekładają się przede wszystkim na propozycje dla przyjeżdżających do Tyńca gości – niezależnie od tego czy jest to turysta odwiedzający najstarszy klasztor w Polsce, osoba  na  rekreacyjnej wycieczce ścieżką rowerową lub promem czy gość szukający wyciszenia i duchowego wzmocnienia uczestnicząc w rekolekcjach i warsztatach – każdy jest oczekiwany i mile widziany w murach opactwa .

Fundacja CHRONIĆ DOBRO

Wiodący obszar merytoryczny:

W ramach Fundacji Chronić Dobro prowadzona jest działalność:

- muzealna: opieka nad ekspozycją stałą Muzeum Opactwa i organizowanie wystaw czasowych

- edukacyjna: prowadzenie szerokiego spektrum warsztatów dla dzieci i dorosłych. 

- kulturalna: kościół opactwa w Tyńcu, jak i sale Wielkiej Ruiny stanowią świetne zaplecze dla organizacji koncertów, spotkań, spektakli.

- projektowa: w celu przybliżenia dziedzictwa benedyktyńskiego przygotowywane są projekty skierowanie dla różnych grup odbiorców.

Kontakt:

Benedyktyńska 37
30-398 Kraków
http://kultura.benedyktyni.com/

E-mail:
kultura@benedyktyni.com

Tel.: +48 12 688 54 54

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ