쯙ÞŁÕ

100_4500.JPG

Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Adolfa Kolpinga

w Luborzycy

powstało w 1992 roku i  działa przy istniejącej od 1222r. Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża Św.

Założycielem naszego stowarzyszenia są nieżyjący już, kapłani :

ks. Kazimierz Hoła – pierwszy prezes Dzieła Kolpinga w Polsce , oraz

ks. Kazimierz Jancarz, kapelan Solidarności społecznik i prekursor wielu nowych form rozwoju społeczeństwa.

Stowarzyszenie nasze podejmuje działalność w wielu kierunkach, szczególnie dbając o kultywowanie tradycji narodowych, czynimy to poprzez działalność teatralną, edukacyjną i aktywny udział w życiu naszego społeczeństwa, oraz parafii.

 

 Siedziba  stowarzyszenia mieści się w  Luborzycy.

Ponadto zarządzamy Domem Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga, który posiada salę szkoleniową na 120 miejsc oraz 52 miejsca  noclegowe.

   W budynku należącym do parafii prowadzimy działalność: szkoleniową, seminaryjną i kulturalną w tym tatralną.

Obiekt nasz świadczy również szeroką ofertę komercyjną za zakresu turystyki

   Stowarzyszenie  jest członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga  z siedzibą w Koloni w Niemczech.

Ponadto posiadamy wiele aktywnych partnerstw krajowych i zagranicznych.

     

 

Obszary działania:

 

 

·                       Aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła- realizowane poprzez wspólnotowe praktyki religijne , formację duchową, udział w pielgrzymkach.

·                       Działalność Patriotyczna – realizowana poprzez aktywne formy kultywowania tradycji narodowej szczególnie w obszarze lokalnej tradycji Ludowej

·                       Działalność Kulturalna  - realizowana głównie poprzez formy działalności teatralnej, w znacznej mierze poświęcone życiu i przesłaniom Jana Pawła II

·                       Działalność Gospodarcza – zarządzanie „Domem Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Polsce im . Ks. Kazimierza  Jancarza w Luborzycy

·                       Działalność szkoleniowa – realizowana poprzez liczne projekty skierowane do środowisk : młodzieżowych , dorosłych, seniorów, bezrobotnych, rynku pracy, oraz stowarzyszeń

·                       Działalność ekologiczna – działania w obszarze  Centrum Edukacji Kolping-eko „ Rodzina przyjazna środowisku”

 

 

 Jesteśmy zespołem pracującym na rzecz naszej małej Ojczyzny,   a naszą główną działalnością  jest kultura ludowa. Od początku tworzymy spektakle folklorystyczne nawiązujące do tradycji i burzliwej historii Polski.

Na swoim koncie mamy wiele premier- spektakli śpiewno –muzycznych ( Na święto kwitnącej jabłoni, Na rocznicę Powstania Kościuszkowskiego, na Boże Narodzenie, na Święto Wiosny...)

Oraz osobny cykl utworów poświęconych osobie Ojca Św. Jana Pawła II- „SOLWAY- NATCHNIENIE TRUDNEGO DOBRA; „ Z BIAŁYM PASTERZEM DO BETLEJEM „MOWA KWIATÓW” , liczne utwory muzyczne, oraz  słuchowisko Radiowe i Film o wojennych losach Karola Wojtyły.

Od r. 2000 należymy do Stowarzyszenia THEATRUM  MUNDI. , w którym uczestniczyliśmy w wielko obsadowych przedsięwzięciach misteryjnych.

Takich jak „Quo Vadis, Dominie”, „ Czy w Niebie Grają Bacha „  Czy w Niebie grają Bethowena„ Fiat Lux”  a ostatnio  „Rycerz Niezłomny” – rzecz o życiu Maksymiliana M. Kolbego. Widowiska   grane są również w obsadach międzynarodowych

W swoim dorobku  mamy kilkanaście wyjazdów zagranicznych z naszymi programami:

Byliśmy w Niemczech, w Austrii, we Francji, we Włoszech, na Litwie, na Ukrainie,

na Węgrzech oraz ostatnio w Norwegii.

 

  Przy stowarzyszeniu działa też bardzo aktywna sekcja młodzieżowa  Młody Kolping-  wywodząca się ze struktur Theatum Mundi

 

Rodzina Kolpinga z Luborzycy jest zawsze otwarta na współprace z Kościołem Katolickim oraz społeczeństwem, poprzez budowanie platformy współpracy i współdziałania.

 

 

Stowarzyszenie Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga w Luborzycy

Wiodący obszar merytoryczny:

Nasza misja:

 „Szerzenie chrześcijańskiej idei BŁ. A. Kolpinga,

 rozwój i podnoszenie świadomości członków

 poprzez integracje i współprace,

 krzewienie kultury i tradycji narodowej oraz regionalnej

 

 na forum lokalnym i  narodowym.”                               

Powiat: Krakowski

Zarząd organizacji:

Robert Prusak
przewodniczący

Teresa Janczyk
v-ce przewodnicząca

Ks. Tadeusz Majcher
prezes

Barbara Urbanik
skarbnik

Irena Klimas
pisarz

Kontakt:

http:luborzyca.kolping.pl

E-mail:
luborzyca@kolping.pl

Tel.: 123871583

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ