Inicjatywa powstania Fundacji została wysunięta przez Monikę Dudek, etnologa, choreoterapeutkę, instruktorkę tańca, regionalistkę, jako efekt jej wieloletniej pracy z kobietami (prowadzenie warsztatów dotyczących ich rozwoju osobistego i zawodowego, prowadzenie zespołów tańców etnicznych i tanecznych kręgów dla kobiet) oraz jako efekt doświadczenia w pracy terenowej Fundatorki. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 4.XI.2011. Siedzibą Fundacji jest wieś Tenczynek.

Celem Fundacji jest:

- propagowanie i realizowanie idei szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego kobiet, ich dzieci i rodzin, szczególnie tych, zamieszkałych na obszarach wiejskich oraz rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców regionów, na obszarach których działa Fundacja,

- planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi i stałego podnoszenia poziomu życia ich mieszkańców,

- działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także krzewienie idei regionalizmu, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturoweFundacja KOBIETA W REGIONIE

Powiat: krakowski

Kontakt:

Dębowa 14
32-067 Tenczynek
http://www.kobietawregionie.pl

E-mail:
monika@kobietawregionie.pl

Tel.: 600559490

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ