G0010548.jpg

rosol_final_1.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” powstało z końcem 2008 roku. LGD skupia przedstawicieli 3 sektorów tj. publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu 6 gmin członkowskich tj. Biskupice (powiat wielicki), Gdów (powiat wielicki), Łapanów (powiat bocheński), Trzciana (powiat bocheński), Nowy Wiśnicz (powiat bocheński), Żegocina (powiat bocheński).  Od końca roku 2009 działa biuro Stowarzyszenia, które organizuje pracę partnerstwa. Siedzibą LGD jest Chrostowa. LGD „Dolina Raby” jest jedną z 39 takich organizacji w województwie małopolskim i jedną z 338 w całej Polsce wybranych do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. Oprócz wspierania aktywności mieszkańców środkami finansowymi z programu Leader promujemy obszar, jego atrakcje turystyczne i wyśmienite smaki kulinarne.

Nasze sztandarowe produkty turystyczne to:

• Szlak Kogutka (Znak Jakości LGD KOGUTEK przyznawany jest najlepszym miejscom, produktom i usługom przyczyniającym się do promocji turystyki i kulinariów – to kompleksowa oferta dla turysty)

• Festiwal Rosołu (coroczna impreza kulinarna promująca najstarszą polską książkę kucharską „Compendium Ferculorum” powstałą w Nowym Wiśniczu i Rosół polski zarejestrowany przez LGD na Liście Produktów Tradycyjnych MRiRW)

• Muzeum Książku Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego 

• Turystyka aktywna (szlaki rowerowe, piesze i tematyczne m.in. ponadlokalny szlak rowerowy im. Żeleńskich, lokalne pętle szlaków rowerowych, szlak węgierski)

• Smak Doliny Raby (produkty lokalne żywnościowe i rękodzielnicze)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

Wiodący obszar merytoryczny:

LGD jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, działającym niezarobkowo na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Powiat: bocheński

Zarząd organizacji:

Krzysztof Kwatera
Prezes Zarządu/Kierownik Biura

Anna Płachczewska - Rogozińska
Wiceprezes Zarządu

Krystyna Batko
Członek Zarządu

Andrzej Stańczyk
Członek Zarządu

Jan Kulig
Członek Zarządu

Stanisław Gaworczyk
Członek Zarządu

Patryk Paszkot
Z-ca Kierownika Biura

Kontakt:

http://www.dolinaraby.pl

E-mail:
biuro@dolinaraby.pl

Tel.: 14 685 44 44

Faks: 14 685 44 44

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ