MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO

 

Małopolska Sieć NGO to regionalne porozumienie 42 organizacji pozarządowych z 14 powiatów Małopolski. Działa na rzecz silnego i aktywnego trzeciego sektora w regionie.

Sieć powstała dzięki wspólnej pracy  aktywnych organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce. Praca przebiegała w myśl zasady: „jeśli nie wiesz dokąd idziesz, prawdopodobnie nigdy tam nie dojdziesz”. Spotkanie kilkudziesięciu organizacji z różnych stron Małopolski zaowocowało wypracowaniem podstawowych założeń sieci w tym: misji, wizji i strategii jej rozwoju. Zobacz dokumenty MSNGO

 

Nasza misja:

Działając razem w sieci, wzmacniamy rolę i znaczenie małopolskich organizacji pozarządowych oraz wspieramy aktywność obywatelską.

 

NASZE DZIAŁANIA

  •  Integrujemy środowisko małopolskich NGO
  • Wspomagamy rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności lokalnych.                     
  • Szkolimy i doradzamy—przez to wzmacniamy potencjał organizacji pozarządowych.
  • Współpracujemy z najlepszymi ekspertami z branży 3 sektora.  
  • Podejmujemy działania rzecznicze i reprezentacyjne w imieniu organizacji w sieci. 
  • Promujemy sieć i jej organizacje. Prezentujemy je na portalu Małopolskiej Sieci NGO i w mediach.
  • Wydajemy „sieciowy” newsletter. Promujemy ideę wolontariatu.
  •  Wzmacniamy komunikację pomiędzy organizacjami i osobami działającymi  w ramach sieci.
  • Wymieniamy się zasobami, doświadczeniami i informacjami. Organizujemy spotkania branżowe i tematyczne.
  • Korzystamy z innowacyjnych narzędzi on-line.    

                 

 

 NASZE DZIAŁANIA: 

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ

Biuro Małopolskiej Sieci NGO: 
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel. 12 418 77 61
e-mail: ngo.siec@kolping.pl
www.ngo.kolping.pl

 

Dsc01742 Dsc01807 Dsc01696 %28kopiowanie%29 Dsc02239 Dsc01945 Dsc02145 Img 3021 Dsc02018