NGO NEWS

Wesołych świąt Bożego Narodzenia!
Jak pozyskać dotację z programu ASOS na 2019 r.
Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+? - warsztat praktyczny
Forum Ogólne MS NGO

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dot. możliwości finansowania projektów w ramach programu ASOS na rok 2019. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, rodzajami dofinansowanych działań oraz zasadami zarządzania budżetem. 

Termin: 15 grudnia 2018 r. (sobota)

Miejsce: ul. Żułowska 51, Kraków

Czas: 9.00-16.15

Zgłoszenia do 13 grudnia, Anna Wiśniewska, tel.: +48 12 418 77 61; e-mail: : AWisniewska@kolping.pl 

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Szkolenie "Jak pozyskać dotację z programu Erasmus + warsztaty praktyczne" umożliwi wzrost wiedzy ogólnej dot. możliwości finansowania działań w ramach programów Erasmus+ skierowanych do różnych grup docelowych. Celem warsztatu jest zapoznanie się z dokumentacją projektową, rodzajami dofinansowanych działań oraz zasadami zarządzania projektem. Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering.

Data i miejsce: 6 grudnia 2018 r.; godz. 10.00-14.00, ul. Żułowska 51, Kraków

Zapisy: do 3 grudnia do godz. 15.00,

Anna Wiśniewska, tel.: +48 12 418 77 61, e-mail: : AWisniewska@kolping.pl 

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

30 listopada 2018 r. odbędzie się FORUM OGÓLNE Małpolskiej Sieci NGO, w ramach projektu NGO- Aktywne i Skuteczne.

Miejsce: Zamek w Niepołomicach

Godzina: 15:00-18:00

Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Sieci MS NGO, ocena i ewaluacja działań oraz wybory do grup: koordynującej, oceniającej i rzeczniczej. Podjęte zostaną także kluczowe decyzje dotyczące przyszłości MS NGO, w tym ewentualnej rejestracji w KRS oraz zaplanowanie działań na kolejne miesiące.

Zgłoszenia do 15 listopada na adres: awisniewska@kolping.pl; tel. 12 418 77 61

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Spotkanie w Oświęcimiu poświęcone wolontariatowi
Zdobądź dotację i postaw na kulturę i dziedzictwo
Szkolenie "Myślenie projektowe jako sposób na rozwój lokalny"
Szkolenie. Droga do partnerstwa- cykl życia sieci, partnerstw, koalicji obywatelskich
29/11/2018
Szkolenia,Spotkania mobilne
19/11/2018
Szkolenia
09/10/2018
Szkolenia
02/10/2018
Szkolenia

Zapraszmy na spotkanie poświęcone wolontariatowi, które odbędzie się w Oświęcimiu. Uwaga- w spotkaniu mogą uczestniczyć nie tylko organizacje pozarządowe

Termin:  29.11.18 w godz. 16:00-19.00. 

Miejsce: Oświęcim, Zagrodowa 1 ( Stare Stawy)

Temat: "Wolontariat - jego prawne aspekty, wolontariat w organizacjach NGO, jak znaleźć swoje miejsce w organizacji, potencjał, odpowiedzialność, możliwości" 

Zapisy: AWisniewska@kolping.pl; tel.: +48 12 418 77 61

Szkolenie ma na celu doporowadzić do wzmocnenia wiedzy i umięjętności we współpracy z wolontariuszami. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Najbliższe szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych, jednostek instytucji kultury lub grup nieformalnych, które planują aplikować w najbliższym czasie.o granty ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego 

Celem szkolenie "Zdobądź dotację i postaw na kulturę i dziedzictwo" jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie aplikowania i pozyskania dotacji przez organizacje pozarządowe w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019. 

Temat: "Zdobądź dotację i postaw na kulturę i dziedzictwo" 

Termin: 19.11.2018 w godz. 9:30-13:30. 

Miejsce: ul. Żułowska 51, Kraków

Trener: Bartosz Kasiński

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach projektu NGO- Aktywne i Skuteczne. "Myślenie projektowe jako sposób na lokalny rozwój społeczny" to propozycja dla małopolskich organizacji pozarządowych.

Temin: 9 paźdz. godz. 9:00-16:15

Miejsce: ul. Żułowska 51, Kraków

Trener: Michał Góra

 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu NGO- Aktywne i Skuteczne zapraszamy organizacje członkowskie Małopolskiej Sieci NGO oraz inne organizacje pozarządowe do uczestnictwa w szkoleniu, na którym będzie mowa m.in. o tym, jak budować parnterstwo, sieci i koalicje obywatelskie.

"Droga do partnerst-cykl życia sieci, partnerstw, koalicji obywatelskich"

Szkolenie odbędzie się w Krakowie, ul. Żułowska 51, 2.10.2018 r o godz. 15:30-18:00.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Drugi newsletter projektu NGO- Aktywne i Skuteczne
Najnowszy newsletter projektu NGO- Aktywne i Skuteczne
Warsztaty Jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe do budowania wizerunku NGO
Pierwsze warsztaty projektu "NGO- Aktywne i Skuteczne"
26/09/2018
Newsletter
16/09/2018
Newsletter
05/09/2018
Warsztaty
21/08/2018
Warsztaty

Drugi newsletter projektu NGO- Aktywne i Skuteczne, a w nim: przykłady dobrych praktyk współpracy NGO z jednostkami samorządu terytorialnego, nagrody Wektory Współpracy 2018, przyznawane przez Fedrację MISTiA dla gmin: Skrzyszów, Koszyce i Klucze, propozycje nowych szkoleń dla organizacji pozarząowych z Małopolski a także terminy nowych grantów i dotacji

Pierwszy newsletter projektu NGO-Aktywne i Skuteczne. A w nim: opis projektu, grupa docelowa, opis relizowanych działań, nadchodzące wydarzenia oraz wiele innych informacji.

Link do: Newsletter projektu NGO-Aktywne i Skuteczne

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zapraszamy organizacje pozarządowe z Małopolski na bezpłatne szkolenie pt. "Budowanie wizerunku NGO w oparciu o dziedzictwo kulturowe" realizowane w ramach proejktu NGO - Aktywne i Skuteczne (projekt finansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Szkolenie poprowadzi Barbara Łepkowska. Zgłoś się na szkolenie wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając na adres: AWisniewska@kolping.pl 

 

Za nami pierwsze szkolenie w ramach projektu NGO- Aktywne i Skuteczne "Siła społeczności- poproś i zbieraj". Czyli członkowie, wolontariusze lub pracownicy małopolskich organizacji pozarządowych wzięli udział w warsztatach budowania społeczności oraz wykorzystywania narzędzi fundrisigowych w celu przygotowania skutecznej kampanii. Szczegółowo omówione zostały zbiórki internetowe, crowfunding, mailing oraz media społecznościowe. Wszystko po to, aby przygotować skuteczną kampanię. fundrisingową.

 

 

 

Nowy projekt dla małopolskich organizacji pozarządowych - NGO Aktywne i Skuteczne
FIO edycja 2018
Nowy projekt naszej sieci - "Skuteczna partycypacja publiczna NGO"
IV warsztaty projektu "Glokalizacja w edukacji dorosłych"; Łotwa 5-8 październik 2017
09/08/2018
Projekty
12/02/2018
Spotkania
29/11/2017
Warsztaty
20/10/2017
Warsztaty,Spotkania

NGO Aktywne i Skuteczne to nowy projekt Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Skierowany jest do małopolskich przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób oraz grup nieformalnych. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, iż w terminie 26.02.-21.03.2018 planowane jest przeprowadzenie spotkań regionalnych na temat edycji 2018 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Za organizację i koorydnację spotkań odpowiedzialni są Pełnomocnicy Wojewodów ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. W najbliższym czasie (do 25 lutego) przedstawione zostaną szczegółowe informacje nt. harmonogramu spotkań w poszczególnych województwach. 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC rozpoczął realizację projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”

Na początku października przedstawiciele organizacji członkowskich MSNGO wzięli udział w czterodniowym pobycie studyjnym na Łotwie w ramach projektu "Glokalizacja w edukacji dorosłych" z programu Erasmus +