Dzieło Kolpinga istnieje w 61 krajach świata, na prawie wszystkich kontynentach.

Należy do niego ponad 470 tysięcy osób zrzeszonych w lokalnych Rodzinach Kolpinga. Rodziny Kolpinga oraz związki narodowe Dzieła Kolpinga z poszczególnych krajów tworzą Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International), które wspiera swoich członków na całym świecie w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz koordynuje współpracę wewnątrz organizacji. Członkami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga są zarówno przedstawiciele krajów rozwijających się jak i rozwiniętych, co daje możliwość współpracy pomiędzy nimi i realizowania wspólnych projektów wspierających kraje uboższe.

 

 

 

 

Międzynarodowe Dzieło Kolpinga realizuje projekty w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, jak również środkowej i wschodniej Europie. Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat, Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności nie tylko pomiędzy członkami Dzieła z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata.

 

DZIAŁALNOŚĆ:

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

Działania Kolpinga w Ameryce Południowej koncentrują się wokół realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci oraz kursów zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Dla przykładu -  w Brazylii i Kolumbii realizowane są oferty dla całych rodzin. Dzieci mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce oraz posiłek, podczas gdy rodzice mogą korzystać z różnego rodzaju kursów i szkoleń. Równie ważny jest też rozwój obszarów wiejskich - projekty fundujące cysterny nawadniające oraz wspierające miejscowych rolników w efektywnej uprawie są ważnym składnikiem pracy Kolpinga, podobnie jak centra medyczne dla ubogiej społeczności np. w Boliwii.

AFRYKA

Projekty w Afryce skupiają się przede wszystkim na rozwoju obszarów wiejskich - dostarczaniu wody, nauczaniu nowoczesnych metod rolniczych, hodowli zwierząt. Działania opierają się również na organizacji kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje oraz projektów rozwijających przedsiębiorczość. Przyznawane są mikrokredyty, które pozwalają mieszkańcom afrykańskich krajów na rozpoczęcie swojej własnej działalności.

AZJA

Działania Kolpinga w Azji to przede wszystkim kursy i szkolenia. Ponadto początkującym przedsiębiorcom przyznawane są małe kredyty, które pozwalają na założenie pierwszej firmy i zarobienie własnych pieniędzy. W związku z faktem, że dziewczęta i kobiety często wykluczane są z procesu edukacji, Kolping w Azji szczególnie promuje podnoszenie kwalifikacji i kształcenie dziewcząt.

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Głównym celem projektów w centralnej i wschodniej Europie jest edukacja, szkolenia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji poprzez społeczną i obywatelską edukację. Realizowana jest też specjalna oferta dla grup defaworyzowanych jak mniejszości etniczne, bezrobotni czy ludzie starsi.


 

 

 

Kolping

International:

 

Kolpingplatz 5-11
50667 Köln
Germany

www.kolping.net

fb.com/KolpingInternational

 

 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

 

ul. Żułowska 51
31-436 Kraków

tel.+ 48 12 418 77 70
fax. +48 12 418 77 76

kolping@kolping.pl

Indien   kolpingmitglieder Uganda kf Img 0628 Dsc02222 Dsc02019 Kolping wallfahrt 2005 4