Małopolskie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zainteresowane przystąpieniem do Małopolskiej Sieci NGO i podpisaniem umowy partnerskiej, powinny zapoznać się z głównymi zasadami współpracy zawartymi w Regulaminie MSNGO, Mechanizmie Finansowania oraz Karcie Zasad i Wartości.

Przystąpienie do MSNGO jest dobrowolne, a każda organizacja partnerska pozostaje niezależna i autonomiczna.

Chcesz by Twoja organizacja należała do Małopolskiej Sieci NGO?

Złóż lub prześlij pocztą formularz zgłoszeniowy zawierający opis dotychczasowego doświadczenia organizacji oraz motywację przystąpienia do MSNGO, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Twojej organizacji, w sekretariacie Małopolskiej Sieci NGO: 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul.  Żułowska 51
31-436 Kraków

(z dopiskiem Małopolska Sieć NGO)

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Decyzję o przyjęciu podejmuje Forum Ogólne Małopolskiej Sieci NGO – czyli wszystkie organizacje partnerskie – w głosowaniu, o wynikach którego informuje zainteresowaną organizację.

UWAGA: Obecnie MSN NGO działa w formule umowy partnerstwa i nie posiada osobowości prawnej. W przypadku podjęcia przez Forum Ogólne decyzji o rejestracji związku stowarzyszeń, konieczne będzie przekształcenie grup nieformalnych w stowarzyszenia lub fundacje. W innym przypadku dalszy udział w Małopolskiej Sieci NGO będzie niemożliwy.

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin 

Karta Zasad i Wartości

UMOWA PARTNERSKA

 MECHANIZM FINANSOWANIA MSNGO

Galeria z podpisania umowy partnerskiej przez członków - założycieli Małopolskiej Sieci NGO: 

OGŁOSZENIA


PLUS DLA MODUS

Projekt Stowarzyszenia Terapeutów „MODUS” z Nowego Sącza  uzyskał dofinansowanie na realizację działań w ramach programu „FIO- Małopolska Lokalnie”, którego operatorem jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności.   Celem projektu jest przede wszystkim poprawa komunikacji  z rodzicami osób z...

Do wynajęcia dwa miejsca w biurze w centrum Krakowa

Szukamy chętnych do dzielenia naszej biurowni w centrum Krakowa
Lokalizacja: Paulińska 2/17 ( blisko Kazimierza i Centrum Kongresowego, a zwłaszcza bulwarów wiślanych) III piętro - jest mała winda
Dostępne : 2 biurka, internet po WIFI
W skład naszej biurowni wchodzą : 2 pokoje, duża kuchnia z miejscem na kilkuosobowe spotkania, łazienka z prysznicem, są też...

Fundacja Brat Słońce zaprasza na piknik franciszkański

Fundacja "Brat Słońce" zaprasza na Piknik Franciszkański - "Peruwiańskie klimaty".

Spotkanie z nietuzinkową i inspirującą osobą może zmieniać i ukierunkowywać życie, prowokować do zadawania sobie fundamentalnych pytań o cel i sens dotychczasowych działań,  zapraszać do nowych nieplanowanych  wcześniej wyzwań. Dla wielu ludzi postać świętego Franciszka z...

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ