DLACZEGO BUDUJEMY MAŁOPOLSKĄ SIEĆ NGO?

     Bo takiej okazji nie można zmarnować! Stworzenie małopolskim organizacjom pozarządowym możliwości formalnego zrzeszenia się, poprzez aktywne ich włączenie w proces budowania takiego porozumienia, a nie tylko zaproszenie do przyłączenia się do już funkcjonujących sieci, to dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga wyzwanie, ale dla poszczególnych organizacji niecodzienna sposobność tworzenia dużej struktury organizacyjnej jako równoprawny partner. Zrzeszenie organizacji czy ich partnerstwo to rozwiązania pozwalające na wzmocnienie indywidualnego charakteru elementów składowych takiej sieci, czyli poszczególnych organizacji, ale również wzmocnienie ich potencjału wspólnego jako mocnego głosu III sektora słyszalnego dużo bardziej niż głosy pojedynczych organizacji.

     Dzięki projektowi „Małopolska Sieć NGO” organizacje zainteresowane współpracą mają możliwość profesjonalizacji, wzmocnienia swojego potencjału poprzez skorzystanie z fachowych szkoleń i doradztwa oraz sposobność  integracji z innymi organizacjami pozarządowymi z naszego regionu, pozyskania partnerów, wymiany doświadczeń.

      Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce ma ponad 20. letnie doświadczenie w budowaniu takich struktur. Jest bowiem ogólnopolską organizacją parasolową i zrzesza prawie 40 lokalnych stowarzyszeń posiadających odrębną osobowość prawną zwanych Stowarzyszeniami Rodzina Kolpinga. Stowarzyszenia prowadzą samodzielną działalność, a jej zakres każda z Rodzin określa indywidualnie, kierując się zasadą odpowiadania na bieżące potrzeby i problemy swojej lokalnej społeczności, zgodnie ze wskazówką bł. ks. A. Kolpinga: Czasy wam pokażą co należy czynić. Rodziny Kolpinga poprzez zrzeszenie się w ZCDK zyskują możliwość udziału we wspólnych inicjatywach, projektach, szkoleniach, wizytach oraz są reprezentowane w Międzynarodowym Dziele Kolpinga z siedzibą w niemieckiej Kolonii, które zrzesza ponad 60 takich narodowych związków z krajów całego świata.

     Związek Centralny Dzieła Kolpinga w latach 2009-2010, rozumiejąc jak ważne dla rozwoju i dobrego funkcjonowania lokalnych stowarzyszeń jest współpraca z innymi organizacjami i podmiotami administracji publicznej, pomógł wybranym Rodzinom Kolpinga zbudować lokalne sieci współpracy. Powstało wówczas 8 formalnych partnerstw zrzeszających 59 podmiotów (43 NGO i 16 JST), którym udało się z powodzeniem prowadzić wspólne inicjatywy. Bardzo istotnym efektem tego projektu była zmiana myślenia w organizacjach, które wzięły w nim udział: nie jesteśmy konkurentami, możemy współpracować, w niczym nas to nie ogranicza, a wręcz przeciwnie zyskujemy!   

    Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od roku 2004 prowadzi również szeroką działalność wzmacniającą i profesjonalizującą małopolski III sektor, poprzez prowadzenie Centów Wsparcia NGO Kolping, oferujących organizacjom pozarządowym bezpłatne, specjalistyczne szkolenia, warsztaty, doradztwo,  spotkania networkingowe, newslettery oraz kompleksową pomoc w zakładaniu nowych organizacji.

Do dzisiaj: z oferty Centrów NGO Kolpinga w Krakowie, Bochni, Oświęcimiu i Luborzycy skorzystało ponad 1 200 przedstawicieli ponad 450 małopolskich stowarzyszeń i fundacji, dla których przygotowaliśmy prawie 98 szkoleń i prawie 1 500 godzin doradztwa specjalistycznego. Pomogliśmy założyć 33 nowe organizacje.

Fot. Linus Ekenstam (CC BY-NC-SA 2.0)

OGŁOSZENIA


PLUS DLA MODUS

Projekt Stowarzyszenia Terapeutów „MODUS” z Nowego Sącza  uzyskał dofinansowanie na realizację działań w ramach programu „FIO- Małopolska Lokalnie”, którego operatorem jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności.   Celem projektu jest przede wszystkim poprawa komunikacji  z rodzicami osób z...

Do wynajęcia dwa miejsca w biurze w centrum Krakowa

Szukamy chętnych do dzielenia naszej biurowni w centrum Krakowa
Lokalizacja: Paulińska 2/17 ( blisko Kazimierza i Centrum Kongresowego, a zwłaszcza bulwarów wiślanych) III piętro - jest mała winda
Dostępne : 2 biurka, internet po WIFI
W skład naszej biurowni wchodzą : 2 pokoje, duża kuchnia z miejscem na kilkuosobowe spotkania, łazienka z prysznicem, są też...

Fundacja Brat Słońce zaprasza na piknik franciszkański

Fundacja "Brat Słońce" zaprasza na Piknik Franciszkański - "Peruwiańskie klimaty".

Spotkanie z nietuzinkową i inspirującą osobą może zmieniać i ukierunkowywać życie, prowokować do zadawania sobie fundamentalnych pytań o cel i sens dotychczasowych działań,  zapraszać do nowych nieplanowanych  wcześniej wyzwań. Dla wielu ludzi postać świętego Franciszka z...

Organizacje zrzeszone w Małopolskiej Sieci NGO

ZOBACZ WIĘCEJ